Om VB Bygg

window 400

Västra Berga Bygg AB är ett renodlat byggföretag där verksamhetens fokus ligger på byggservice arbeten och byggentreprenader med ett upptagningsområde inom nordvästra Skåne.

Vi har sedan bolaget bildades år 2007 medverkat till flera hundra lyckade projekt och entreprenader åt våra kunder vilka främst utgörs av fastighetsbolag som BroGripen, Garnito, Helsingborgshem, Wihlborgs, Höganäshem och Landskronahem, bostadsrättsföreningar som Riksbyggen samt försäkringsbolag och industrier som Länsförsäkringar och Nestlé.

TOP