Byggservice

 

Västra Berga Bygg ABVB Bygg - våra tjänster

Västra Berga Bygg AB utför byggservice med ett upptagningsområde i hela nordvästra Skåne där vi utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten, service åt fastighetsbolag och industri, om- och tillbyggnader, lägenhets-, badrums- och köksrenoveringar, stambyten med mera.

Våra medarbetare är engagerade, ansvarstagande och serviceinriktade med stor erfarenhet från arbeten i bebodda miljöer som t ex i kunders hem.

Byggservices är verksamhet av löpande karaktär, t ex underhålls- och reparationsarbeten som utförs utan fast arbetsplatsorganisation.

Som kund får Ni en dedikerad kontaktperson med hög servicegrad och med stark lokal kännedom.

TOP